Renovatie begraafplaatsen

Een begraafplaats is een plek waar herinneringen de ruimte krijgen. Een plek waar dierbaren in een goed verzorgde omgeving worden gekoesterd. Om dat zo te houden, kan een complete renovatie van een begraafplaats nodig zijn.

Renoveren tot op de centimeter nauwkeurig

Renoveren van een begraafplaats betekent werken tot op de centimeter nauwkeurig. Wij werken op een zorgvuldige en respectvolle manier. Om de bezoeken aan de begraafplaats niet te verstoren, houden wij ons zoveel mogelijk op de achtergrond.

Voorbeelden van onze werkzaamheden:

  • herstellen van graven;
  • nette grind- of graspaden aanleggen;
  • planten en rooien bomen
  • verzorgen van schilder- en metselwerk

Samen maken wij een ‘plan van aanpak’

Samen met u bekijken we wat er nodig is om de begraafplaats te herstellen. Uw wensen verwerken wij in een gedetailleerd plan van aanpak. Zodat u weet dat u met een gerust hart de renovatie aan ons kunt overlaten.

G. Heite - Oosterstreek 121 - 8388 NC Oosterstreek -  06 291 887 61